Persondatapolitik for Miklos

I virksomheden (dataansvarlig) Miklos ApS
CVR.nr. 42737534 
Bynkevang 9 2830 Virum 
Tlf. 40920930 
hallo@miklos.dk 
www.Miklos.dk

Vi har udarbejdet denne persondatapolitik for at informere dig om, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger, når du er i kontakt med os og anvender vores ydelser, uanset om det sker via vores hjemmeside, i kundeforhold eller efter afslutningen af en sag.

Som alle andre virksomheder i EU er vi underlagt EU's databeskyttelsesforordning (GDPR), der trådte i kraft den 25. maj 2018, samt den danske databeskyttelseslov. Vi respekterer dit privatliv og dine rettigheder til at beskytte dine personoplysninger. Derfor er det vores mål at sikre, at dine oplysninger behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtigt, uanset hvordan og hvorfor vi har modtaget dem. Personoplysninger omfatter alle oplysninger, der kan identificere en person, herunder typisk for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og andre relevante kontaktoplysninger, uanset om det er i forbindelse med personlig eller professionel kontakt. Hvis du er vores kunde, eller hvis du er ejer af, ansat hos eller på anden måde tilknyttet en af vores kunder, indsamler og behandler vi dine almindelige personoplysninger, herunder kontaktoplysninger, identitetsoplysninger, oplysninger om stilling, uddannelse og ansættelsesforhold, ejendomsoplysninger, skatteoplysninger og andre økonomiske oplysninger.

Vi indsamler og behandler disse oplysninger for at kunne opfylde den aftale, vi har indgået eller vil indgå med dig eller den kunde, du repræsenterer (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b), samt for at forfølge vores legitime interesser i at udvikle vores virksomhed, herunder interne statistikker, service til dig og vedligeholdelse af vores netværk (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f). I henhold til hvidvaskloven er vi også forpligtet til at indhente dine identitetsoplysninger, herunder dit CPR-nummer og yderligere kontroloplysninger (f.eks. legitimation), ud over dine kontaktoplysninger. Disse oplysninger anvendes til at gennemføre den nødvendige kundekendskabsprocedure, herunder identifikation af ejer- og kontrolstrukturer samt reelle ejere. Vi har en underretningspligt, hvilket betyder, at dine personoplysninger kan videregives til offentlige myndigheder. Oplysninger, der kun vedrører vores forpligtelser i henhold til hvidvaskloven, opbevares i 5 år efter afslutningen af sagen.

Hvis vi udfører tinglysning af dokumenter på vegne af vores kunder, indhenter vi også de nødvendige CPR-numre for at overholde tinglysningsloven. Hvis du er vores samarbejdspartner, ekstern leverandør eller på anden måde en del af vores netværk, indsamler og behandler vi dine almindelige personoplysninger, herunder kontaktoplysninger samt eventuelle oplysninger og historik, du måtte have som tidligere kunde eller i forbindelse med vores samarbejde. Dette gør vi for at opretholde vores legitime interesse i at bevare dig som samarbejdspartner, ekstern leverandør af tjenester eller på anden måde som en del af vores netværk (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f).

Hvis du besøger vores hjemmeside eller på anden måde er i kontakt med os, herunder bestiller ydelser, anmoder om oplysninger eller tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi dine almindelige personoplysninger, herunder kontaktoplysninger og de oplysninger, du giver os under din henvendelse.
CookiesPå vores hjemmeside har endnu ikke aktive, men tilknyttes fremadrettet cookies til at forbedre din oplevelse. Cookies bliver små tekstfiler, der gemmes på din enhed, når du besøger vores hjemmeside. 

Så snart vi opsætter cookies, kan mere læse mere om vores cookiepolitik og hvordan du administrerer eller sletter cookies i vores separat cookiepolitik [indsæt link til cookiepolitikken].

Dine rettighederDu har visse rettigheder med hensyn til behandlingen af dine personoplysninger. Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, samt at modtage yderligere oplysninger. Hvis der er unøjagtigheder i dine oplysninger, har du ret til at få dem rettet. I visse tilfælde har du ret til at få dine personoplysninger slettet før vores almindelige slettefrist. Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i visse tilfælde. Hvis vi baserer behandlingen af dine personoplysninger på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke når som helst. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, herunder indsigelse mod direkte markedsføring. Endelig har du i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindringer.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk. Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os for at fremsætte en klage.